باوراجی ایران فرهنگ دانلود اتومبیل

باوراجی: ایران فرهنگ دانلود اتومبیل رانندگی شهروندخبرنگار شهروند خبرنگار شهروندخبرنگار

گت بلاگز وب‌گردی آدم‌ربایی به خاطر یک شرط‌بندی

مردی که به خاطر یک شرط‌بندی و ندادن پول آن از سوی دوستانش ربوده شده است بود، قبل از جلسه دادگاه شکایت خود را بعد گرفت؛ ولی آدم‌رباها از جنبه عمومی جرم محاکم

آدم‌ربایی به خاطر یک شرط‌بندی

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، هشتم مرداد سال ٩٥ زنی با پلیس ١١٠ تماس گرفت و گفت: چند نفر از دوستان همسرم او را دزدیده اند. این زن گفت: چند روز بود از همسرم فرهاد، خبر نداشتم و او به منزل نیامده بود.
تا اینکه چند ساعت پیش با من تماس گرفت و گفت دوستانش او را به خاطر ٥٠ میلیون تومان پول دزدیده اند و از من خواست این مبلغ را تهیه کنم و برایش بفرستم تا آنها او را رها کنند.
سپس مأموران کار خود را جهت پیداکردن این مرد شروع کردند. آنها بعد از شناسایی محل نگهداری این مرد که در باغی در خادم آباد بود، وارد آنجا شدند و فرهاد را از چنگ آدم رباها رها کردند. او بعد از رهایی از دست آدم رباها، به مأموران گفت: مدتی پیش در یک شرط بندی ٥٠ میلیون تومان پول به یکی از دوستانم باختم؛ ولی نتوانستم به او پولی بدهم. تا اینکه روز اتفاق چند مرد به عنوان مأمور جلوی من را گرفتند و من را سوار ماشین کردند. بعد از چند ساعت، من را به باغی در خادم آباد بردند و ٢٠ روز در آنجا نگه داشتند.
تا اینکه مأموران آمدند و من را آزاد کردند. با توجه به مدارک موجود در پرونده، کیفرخواستی علیه این چهار مرد صادر و پرونده جهت پیگیری به شعبه هشتم دادگاه کیفری استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی اصغرزاده ارسال شد که شاکی روز گذشته قبل از شروع دادگاه، شکایت خود را بعد گرفت؛ ولی متهم ها از جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفتند. ابتدای جلسه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد. سپس یکی از متهمان که خود را به عنوان مأمور معرفی کرده بود، برابر قضات ایستاد و گفت: فرهاد خودش با ما آمد و من او را مجبور به این کار نکردم. زمانی هم که به باغ آمد، اصلا او را کتک نزدیم و با او خوش رفتاری کردیم. سپس یکی دیگر از متهم ها در جایگاه حاضر شد و گفت: زمانی که فرهاد را دزدیدند، از ماجرای آدم ربایی خبر نداشتم. بعد از پنج روز متوجه شدم دوستانم فرهاد را دزدیده اند؛ ولی زمانی هم که فرهاد در باغ بود، هیچ کداممان با او بدرفتاری نکردیم. در آخر جلسه، قضات جهت تصمیم گیری راجع به این پرونده وارد شور شدند.

عبارات مهم : پرونده
منبع: شرق

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | آدم ربایی | شرط بندی | جرم | محاکمه |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog